Adam Holý
Outer Core

Polansky Gallery 19. 10. - 23. 11. 2013

Text and curatorial collaboration Pavel Sterec

The title of Adam Holýs exhibition refers to the liquid layer (composed of nickel and iron, as well as cobalt, sulphur, silicon and oxygen) above the solid iron core of our planet. Why the outer layer, and not the core itself? Our attention and passions are directed outwards, to the "outer core'", the space of transformation and movement, since the inner core concealed within us is hard, and dealing with it can prove painful... "What is soft, aims towards life, what is hard towards death..." wrote Arseny Tarkovsky, and in not wanting to extol the hard core, but rather its outer liquid components, Adam Holý too aims towards life.

Human vision also has a tendency to be dynamic and flitting. Adam Holý's photographs do not provide us with a single depth of field, as we have become accustomed to when observing the world through a camera lens. Our eyes glide over the photographs, coming across sharp as well as blurred areas in all available planes, at all depths of the images. It is as if these photographs, reminiscent of impressionist paintings, had come into existence through the combination of diverse viewpoints somewhere in the collective consciousness. The result gives the impression of being the intersection of the points of view of a motley crew of observers - some long-sighted, some short-sighted and a few half-blind.

Characteristically, the photographs do not have trimmed edges, and are thus not rectilinear. The viewer is not provided with an ordered, right-angled image, and is deprived of the horizontal and the vertical, the two most basic axes used for orientation. The works lack a single, fixed depth of field, which together with the cropping of the image usually guides the viewer (as with most common photographic techniques). Conventionally, the part of an image that is in sharp focus also provides the focal point for the meaning conveyed. Jettisoned from the realm of classic analogue photography into the virtual world of the "all-seeing" image - a world without clear edges and traditional order ? we find our eyes wandering over the landscape. This feeling of disorientation is further accentuated by the viewer's inability to stand back from the large lightboxes and view them from a distance.

The exhibition is not dominated by landscapes, however, instead focusing on large-scale female nudes. The dimensions of the photographs are considerably greater than the height of the gallery and the images extend - horseshoe-like - upwards from the floor, up the wall, and part way over the ceiling. The folding of the images disrupts the line of the female body, much as we see in Baroque representations of female saints and martyrs in a state of religious ecstasy. Here, woman is more saviour than seducer, saving us from the hard, inner narcissistic ego.

Pavel Sterec

Titul výstavy Adama Holého odkazuje k svrchnímu kapalnému železoniklovému (ješte kobalt, síra, křemík a kyslík) obalu pevného železného jádra naší planety. Proč se do názvu výstavy dostal právě svrchní obal a ne samotný střed? Směřujeme pozornost a vášně ven, na vnější jádro, do prostoru transformace a pohybu, protože uvnitř se skrývá tvrdé jádro, o nejž si můžeme vylámat zuby...''Co je měkké směřuje k životu, co tvrdé ke smrti...''píše Arsenij Tarkovský a k životu směřuje i Adam Holý, když nechce opěvovat tvrdé jádro, ale jeho tekuté vnější složky. Podobně i lidský zrak je většinou dynamický a těkavý. Na snímcích Adama Holého se nesetkáme jen s jedním ohniskem ostrosti, jak jsme si navykli při pozorování světa přes objektiv aparátu. Naše oči kloužou po fotografii a setkávají se s ostrostí i neostrostmi ve všech možných plánech, ve všech hloubkách obrazu. Jako kdyby tyto fotografie, připomínající impresionistické malby, vznikaly složením různých pohledů kdesi v kolektivním vědomí. Výsledek připomíná průnik pohledů skupiny nesourodých pozorovatelů - dalekozrakých, krátkozrakých a poloslepých.

Okraje fotografií jsou přiznaně neoříznuté a tedy nepravoúhlé. Divák je připraven o přehledné pravoúhlé obrazové pole, je zbaven horizontály a vertikály, dvou základních os, podle kterých se nejčastěji orientuje. Chybí zde jediné pevné ohnisko ostrosti, které u běžných fotografických technik společně s ořezem slouží jako vodítko - konvence napovídá, že tam, kde je to ostré se nalézá těžiště významu. Vrženi z klasické analogové fotografie do virtuality "vševidoucího" obrazu, do světa bez jasných okrajů a zažitých zákonitostí, bloudíme očima po krajině. Nedostatek odstupu od rozměrných lightboxů pocit tápání ještě umocňuje.

Dominantou výstavy však není fotografie krajiny, ale velkoformátová fotografie ženského aktu. Rozměr fotografie značně přesahuje výšku místnosti a obraz vytváří jakousi podkovu rozpínající se od podlahy, přes stěnu až po část stropu. Přehnutá fotografie láme linie ženského těla podobně, jako to lze spatřit u barokních světic a mučednic ve stavu vytržení. Žena je zde spíše vykupitelkou než svůdkyní, vykupitelkou od tvrdého vnitřního narcistního já.

Pavel Sterec

25_45x65-frame-adam-holy-outer-core-polansky-gallery-3.jpg
     Adam Holý,Outer Core,Polanskygaller 
25_trans-fagaras-rano-black-canvas-no-crop.jpg
     Adam Holý,Outer Core,Polanskygaller 
25_mensi-box-adam-holy-outer-core-polansky-gallery-5.jpg
     Adam Holý,Outer Core,Polanskygaller 
25_45x65-frame-adam-holy-outer-core-polansky-gallery-48394.jpg
     Adam Holý,Outer Core,Polanskygaller 
25_unhost-ker-ram-origin.jpg
     Adam Holý,Outer Core,Polanskygaller 
25_3-lamino-adam-holy-outer-core-polansky-gallery-2.jpg
     Adam Holý,Outer Core,Polanskygaller 
25_50x70-frame-adam-holy-outer-core-polansky-gallery-4.jpg
     Adam Holý,OuterCore,Polanskygallery 
25_200x300-lightbox-adam-holy-outer-core-polansky-gallery-1.jpg
     Adam Holý,OuterCore,Polanskygallery 
25_200x300-lightbox--adam-holy-outer-core-polansky-gallery.jpg
     Adam Holý,OuterCore,Polanskygallery 
25_mensi-box-adam-holy-outer-core-polansky-gallery-8.jpg
     Adam Holý,OuterCore,Polanskygallery 
25_w6b6795.jpg
     Adam Holý,OuterCore,Polanskygallery 
25_w6b6790.jpg
     Adam Holý,OuterCore,Polanskygallery 
25_w6b6778.jpg
     Adam Holý,OuterCore,Polanskygallery 
25_w6b6784.jpg
     Adam Holý,OuterCore,Polanskygallery 
25_w6b6780.jpg
     Adam Holý,OuterCore,Polanskygallery 
25_w6b6764.jpg
     Adam Holý,OuterCore,Polanskygallery 
25_w6b6786.jpg
     Adam Holý,OuterCore,Polanskygallery 
25_w6b6753.jpg
     Adam Holý,OuterCore,Polanskygallery 
25_w6b6748.jpg
     Adam Holý,OuterCore,Polanskygallery 
25_w6b6776.jpg
     Adam Holý,OuterCore,Polanskygallery 
25_w6b6755.jpg
     Adam Holý,OuterCore,Polanskygallery 
25_w6b6757.jpg
     Adam Holý,OuterCore,Polanskygallery 
25_w6b6754.jpg
     Adam Holý,OuterCore,Polanskygallery 
25_w6b6762_v2.jpg
     Adam Holý,OuterCore,Polanskygallery 
25_w6b6759.jpg
     Adam Holý,OuterCore,Polanskygallery