STÁZOVÁ KOMORA 3+1 / Stasis Chamber 3+1

Výstava připravená sdružením Format 1 pro prostor suterénu Langhans Galerie Praha.
Vernisáž: čtvrtek 16. 4. 2009 v 19 hodin, výstava trvá do 10. 5. 2009.

Stázová komora vytváří časové stázové pole.
Tak jako rentgenové paprsky neprojdou olovem, čas nepronikne stázovým polem,
takže i když existuješ, neexistuješ dál v čase a pro tebe osobně neexistuje čas.
A i když jsi pořád hmota, už nejsi nic v časoprostoru. Jsi nevýznamná
hmota s kvantovou pravděpodobností nula.

Tolik citát ze sci-fi literatury objasňující význam názvu vystavené série fotografií Adama Holého.
Jeho schopnost spontánně proplouvat časoprostorem mezi světy umění, módy a reklamy nás
inspirovala zařadit jeho výstavu do programu Formátu 1 v době, kdy v Langhans Galerii Praha
probíhá výstava Erwina Olafa. V práci obou autorů najdeme mnoho styčných bodů i třecích ploch.
První dlouhodobější výstava ve Formátu 1 svým polemickým charakterem (koketerie s realitou a
modelem reality, posun v časovém zařazení doby vzniku prací versus doby zobrazených prostředí,
hra s nejistotou mezi intimitou a pózováním jako komunikační strategií) navazuje na předchozí
diskusní setkání a prezentace projektů mladých autorů. Soubor STÁZOVÁ KOMORA 3+1 vznikl
v roce 2007.

Pro Format 1 připravili Alena Kotzmannová a David Korecký

26_166201-gallery1-ydlz0.jpg
       
26_13stazischamber1-langhans-adam-holytif.jpg
       
26_13stazischamber4langahans-adam-holytif.jpg
       
26_13stazischamber3b-langhans-adam-holytif.jpg
       
26_132351240481687.jpg
       
26_131239375740.jpg